Последни Новости
Несреќи и Катастрофи

Регионални центриИнформации

Корисни линкови

Промовиран Македонскиот информативен систем за шумски пожари

Денес, 5 jули 2013 година, во Конгресниот центар на Скопски саем, Центарот за управување со кризи го презентираше „Македонскиот информативен систем за шумски пожари“, како нова алатка во рамките на системот за намалувањето на ризикот од шумски пожари во Република Македонија. На настанот присуствуваа претставници на повеќе владини институции и организации, претставници од ЕЛС, како и претставници на меѓународната заедница. Покрај поздравниот говор на директорот на Центарот за управување со кризи, г-н Зулфи Адили, презентации за основните функции на Македонскиот информативен систем за шумски пожари направија м-р Стевко Стефаноски, раководител на проектот и г-н Еишо Сато, главен советник на проектот. Проектот за воспоставување на “Интегриран систем за превенција и рано предупредување за шумски пожари“ се имплементира во соработка со Агенцијата за меѓународна соработка на Јапонија (JICA), во рамките на техничката соработка помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Јапонија и предвидува интегриран систем на надлежните институции, со цел брза меѓусебна комуникација и споделување на информации во што пократко време. Формалното одобрување и потпишување на документите за проектот за воспоставување на “Интегриран систем за превенција и рано предупредување за шумски пожари” беше во јануари 2011 годи

Работилница - Обука на вработените

Програмата на активности на Советот за цивилно-воена планирање на итни ситуации за земјите од Источна Европа, Центарот за управување со кризи на Република Македонија во соработка со Министерството за одбрана на САД, на 16 и 17 мај 2012 година, во просториите на домот на АРМ организира Работилница - Обука на вработените "КООРДИНАЦИЈА - Одговор на 2012 година." На почетокот на обуката на учесниците ќе се обрати директорот на Центарот за управување со кризи, г-дин Зулфи Адили, амбасадорот на САД во Република Македонија, г-дин Пол Волерс и секторот лидер за меѓународна соработка и координација во ЦУК НАТО г-дин Урим Вејсели. Во фокусот <

Систем Е- 112

Владата на Република Македонија ја усвои информацијата за тоа како да се користи и времето за спроведување на единствениот европски број за итни повици Е-112 и усвои заклучоци врз основа на кои новиот тим, формиран за да се дефинира концептуални Е-112 во Република Македонија. Тимот е составен од претставници на Центарот за управување со кризи, Министерството за транспорт и врски, Министерството за внатрешни работи, Министерството за здравство, Министерството за животна средина и просторно планирање, Министерството за финансии, Агенцијата за електронски комуникации, Дирекцијата за заштита и спасување и Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации. Тимот работи во согласност со оперативните способности, организациски и технолошки услови во Република Македонија. Дизајн концептот е дефиниран со користење различни меѓународни искуства за функционирањето на Е-112, Е-112 имплементација во различни земји, земајќи ги предвид спецификите на Република Македонија. Со имплементација на системот ќе обезбеди уникатна координирана комуникација - комуникацијата со сите услуги за брза помош. Овој систем ќе ги користат можностите на информации и телекомуникациски системи, ГИС системи. Имплементација на Е-112 е обврска на Република Македонија кои произлегуваат од универзалната услуга обврски и правата поврзани со електронските комуникациски мр