Работна средба со високи претставници за Европа на „Црквата на Исус Христос на светците од последните денови“

Работна средба со високи претставници за Европа на „Црквата на Исус Христос на светците од последните денови“

      Во Центарот за управување со кризи, на 11.02.2016 година, беше реализирана работна средба со...

Дваесет и осмата седница на Главниот штаб

Дваесет и осмата седница на Главниот штаб

      Во Центарот за управување со кризи, се одржа дваесет и осмата седница на Главниот штаб во...

Координативен состанок за Југоисточен плански регион

Координативен состанок за Југоисточен плански регион

      Денеска, 05.02.2016 година, се одржа координативен состанок за Југоисточен плански регион,...

РЦУК Кичево во посета на OОУ „Кузман Јосифоски Питу“ - Кичево

РЦУК Кичево во посета на OОУ „Кузман Јосифоски Питу“ - Кичево

     Врз основа на заклучокот што произлезе од спроведената посета на ученици од OОУ „Кузман...

Дваесет и седмата седница на Главниот штаб за управување со кризи при ЦУК

Дваесет и седмата седница на Главниот штаб за управување со кризи при ЦУК

      Во Центарот за управување со кризи, се одржа дваесет и седмата седница на Главниот штаб за...

  • Работна средба со високи претставници за Европа на „Црквата на Исус Христос на светците од последните денови“
  • Дваесет и осмата седница на Главниот штаб
  • Координативен состанок за Југоисточен плански регион
  • РЦУК Кичево во посета на OОУ „Кузман Јосифоски Питу“ - Кичево
  • Дваесет и седмата седница на Главниот штаб за управување со кризи при ЦУК

Димче Мирчев Бр.9 П. Фах 372, 1000 Скопје, Република Македонија

Телефон: +389 (0)2 3249 101 Фах: +389 (0)2 3136 226

Е-пошта: mail@cuk.gov.mk