Четириесет и третата седница на Главен штаб за управување со кризи

Четириесет и третата седница на Главен штаб за управување со кризи

        Во Центарот за управување со кризи, се одржа четириесет и третата седница на Главен штаб...

Мисијата на ОБСЕ во Скопје во посета на ЦУК

Мисијата на ОБСЕ во Скопје во посета на ЦУК

       На 19 мај 2015 година, директорката на Центарот за управување со кризи, Сузана Салиу, одржа...

Седница на Регионален штаб за управување со кризи на ПО-РЦУК Прилеп

Седница на Регионален штаб за управување со кризи на ПО-РЦУК Прилеп

      На ден 18.05.2016 година во просториите на Регионалниот штаб за управување со кризи – Прилеп...

Четириесет и втора седница на Главниот штаб за управувцање со кризи при ЦУК

Четириесет и втора седница на Главниот штаб за управувцање со кризи при ЦУК

      Во Центарот за управување со кризи, Главниот штаб за управување со кризи ја одржа четириесет...

Конференција: „Бегалската криза и нејзините хуманитарни и политички импликации во Балканот“

Конференција: „Бегалската криза и нејзините хуманитарни и политички импликации во Балканот“

      Денеска, 17 мај 2016, во организација од Институтот „Макс ван дер Штул“ на Универзитетот на...

  • Четириесет и третата седница на Главен штаб за управување со кризи
  • Мисијата на ОБСЕ во Скопје во посета на ЦУК
  • Седница на Регионален штаб за управување со кризи на ПО-РЦУК Прилеп
  • Четириесет и втора седница на Главниот штаб за управувцање со кризи при ЦУК
  • Конференција: „Бегалската криза и нејзините хуманитарни и политички импликации во Балканот“

Димче Мирчев Бр.9 П. Фах 372, 1000 Скопје, Република Македонија

Телефон: +389 (0)2 3249 101 Фах: +389 (0)2 3136 226

Е-пошта: mail@cuk.gov.mk