Меѓународна симулациска вежба за менаџирање со регионална помош при итна состојба „Џоинт Риекшн 15“

Меѓународна симулациска вежба за менаџирање со регионална помош при итна состојба „Џоинт Риекшн 15“

      Во Центарот за управување со кризи на Република Македонија се реализираше меѓународната...

Финална планирачка конференција за меѓународната вежба за справување со последици од катастрофи „УКРАИНА 2015“

Финална планирачка конференција за меѓународната вежба за справување со последици од катастрофи „УКРАИНА 2015“

      Центарот за управување со кризи, ЦУК, учествуваше на Финална планирачка конференција за...

Активен придонес на ЦУК за Светскиот ден на населението

Активен придонес на ЦУК за Светскиот ден на населението

     Центарот за управување со кризи, ЦУК, активно учествуваше при одбележувањето на Светскиот ден...

  • Меѓународна симулациска вежба за менаџирање со регионална помош при итна состојба „Џоинт Риекшн 15“
  • Дел од активностите на ЦУК во СУК: препораки за заштита од топлотните бранови и намалување на ризикот од појава на пожари, во Кичевско
  • Финална планирачка конференција за меѓународната вежба за справување со последици од катастрофи „УКРАИНА 2015“
  • Активен придонес на ЦУК за Светскиот ден на населението
  • Презентација и oбука за превенцијата, раното предупредување и справување со сите видови ризици и опасности на претставници од општините Струмица, Василево и Босилово

Димче Мирчев Бр.9 П. Фах 372, 1000 Скопје, Република Македонија

Телефон: +389 (0)2 3249 101 Фах: +389 (0)2 3136 226

Е-пошта: mail@cuk.gov.mk