Осумнаесета седница на Главниот штаб

Осумнаесета седница на Главниот штаб

              Во Центарот за управување со кризи, се одржа осумнаесетата седница на Главниот штаб...

Средба со „Отворена Порта - Ла Страда“

Средба со „Отворена Порта - Ла Страда“

       На 26.11.2015 година во Центарот за управување со кризи се одржа средба со претставници на...

Средба со невладините хуманитарни организации во ЦУК

Средба со невладините хуманитарни организации во ЦУК

     Во ЦУК се одржа состанок со невладините организации коишто се во Република Македонија, а се...

Работилница на Црвениот крст на Република Македонија за справување со итни ситуации

Работилница на Црвениот крст на Република Македонија за справување со итни ситуации

     Во периодот од 13 до 15 ноември во Центарот „Солферино“ во Струга, Црвениот Крст на Република...

Седница на Регионален штаб при ПО-РЦУК Прилеп

Седница на Регионален штаб при ПО-РЦУК Прилеп

      Редовен работен координативен состанок на Штабот при РЦУК Прилеп се одржа во присуство на...

  • Осумнаесета седница на Главниот штаб
  • Средба со „Отворена Порта - Ла Страда“
  • Средба со невладините хуманитарни организации во ЦУК
  • Работилница на Црвениот крст на Република Македонија за справување со итни ситуации
  • Седница на Регионален штаб при ПО-РЦУК Прилеп

Димче Мирчев Бр.9 П. Фах 372, 1000 Скопје, Република Македонија

Телефон: +389 (0)2 3249 101 Фах: +389 (0)2 3136 226

Е-пошта: mail@cuk.gov.mk