Шестта седница на Главниот штаб за управување со кризи по прогласувањето на кризна состојба во Скопскиот и во Тетовскиот регион

Шестта седница на Главниот штаб за управување со кризи по прогласувањето на кризна состојба во Скопскиот и во Тетовскиот регион

      Во просториите на Центарот за управување со кризи, на 23.8.2016 година, Главниот штаб одржа...

РЦУК Струмица: заеднички координативен состанок

РЦУК Струмица: заеднички координативен состанок

     Врз основа на заклучоците од Извадокот на nацрт записникот од Триесеттата седница на Владата...

Информации за состојбата и преземените активности во загрозените подрачја од поплавите за ден 21.08.2016 година

Информации за состојбата и преземените активности во загрозените подрачја од поплавите за ден 21.08.2016 година

        Информациите за состојбата и преземените активности во загрозените подрачја од поплавите...

Петта седница на Главниот штаб за управување со кризи по прогласувањето на кризна состојба во Скопскиот и во Тетовскиот регион

Петта седница на Главниот штаб за управување со кризи по прогласувањето на кризна состојба во Скопскиот и во Тетовскиот регион

       Во просториите на Центарот за управување со кризи, на 18.08.2016 година, Главниот штаб...

  • Шестта седница на Главниот штаб за управување со кризи по прогласувањето на кризна состојба во Скопскиот и во Тетовскиот регион
  • РЦУК Струмица: заеднички координативен состанок
  • Информации за состојбата и преземените активности во загрозените подрачја од поплавите за ден 21.08.2016 година
  • Петта седница на Главниот штаб за управување со кризи по прогласувањето на кризна состојба во Скопскиот и во Тетовскиот регион
  • Извештај за состојбата во населените места зафатени од поплавата: Економија, Синѓелиќ, Стајковци, Црешево, Брњарци, Смилковци и Виниче на ден 18.08.2016 година

Димче Мирчев Бр.9 П. Фах 372, 1000 Скопје, Република Македонија

Телефон: +389 (0)2 3249 101 Фах: +389 (0)2 3136 226

Е-пошта: mail@cuk.gov.mk