Од ЈП Водовод и канализација Скопје известуваат дека заради реконструкција на водоводна мрежа со пречник 80 мм на ул. Павел Шатев, на ден 05.10.2019 год. (сабота), без водоснабдување од 09:00 часот до завршување на интервенцијата ќе останат корисниците од ул. Серска, дел од ул. Партениј Зоографски, ул. Димче Мирчев, дел од ул. 50-та Дивизија и објектот на МВР во нас. Црниче. (Општина Центар)

Од ЈП Водовод и канализација Скопје известуваат дека на ден 03.10.2019 година поради дефект на затворач од Ф – 300 мм на ул.Кирил и Медодиј во близина на Дом на Градежниците во опш.Центар, во периодот од 09:00 часот па се до отстранување на дефектот без вода ќе останат дел од корисниците од ул.Кирил и Методиј - кулите кај Дом на Градежници(опш.Центар).

Од ЈП Водовод и канализација Скопје известуваат дека на ден 02.10.2019 година, поради чистење и дезинфекција на Резервоарoт за вода – Радишани, од 09:00 до 13:00 часот, прекин во водоснабдувањето ќе имаат корисниците од дел од населбата Радишани (Опш.Бутел). Истиот ден, поради одстранување на дефект на водоводна мрежа Ф – 80 мм на ул.20ти Октомври, крстосница со бул.Партизански Одреди, од 08:00 часот до санирање на дефектот, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ул.20ти Октомври (Опш.Центар).

Од ЈП Водовод и канализација Скопје известуваат дека поради уличен дефект од Ф 80 мм на ул.9 Мај бр.17, денес 01.10.2019 година (вторник), без водоснабдување од 09:00 часот до отсранување на истиот ќе останат корисниците од следните улици: 9 Мај, дел од ул.Петар Поп Арсов, Роза Луксембург, Диме Аницин, Борка Талевскии Христо Смирненски. (опш. Центар)