Од ЈП Комуна од Крушево известуваат дека заради намалување на извашноста на сопствените извори и изворот ,,Студенчица“ продолжуваат секојдневните  рестрикции во водоснабдувањето и тоа од 23:00 до 05:00 часот горната зона на улиците: Томе Никле, Мише Ефтим, Таќа Бербер,  Коча Миленку,  Манчу Матак,  Питу Гули  и Партизанска. Во период од 18:00 до 22:00 часот средната и долната зона на пониските делови на улиците: Партизанска, Питу Гули, Коча Миленку, Манчу Матак,  Центарот на Градот и цела ул.Нико Доага.

Поради дефект на ул. Мито Хаџи Василев Јасмин (позади ЈАТ) во населба Центар, во периодот од 09.00 часот па се до отстранување на дефектот, без вода ќе останат дел од корисниците од ул. Мито Хаџи Василев Јасмин како и дел од корисниците од бул. Партизански Одреди.

Од ЈП Водовод и канализација Битола известуваат дека заради санација на дефекти денес во период од 08.00 до 14.00 часот ќе има прекин во водоснабдувањето на улиците: Борка Јорданоски, Митко Цветаноски, Дебарца и реон Кошарка (Бунари).

Од ЈП Водовод и канализација Скопје известуваат дека поради уличен дефект Ф – 100 мм на ул.Козле бр.1/43 прекинато водоснабдување од 13:10 часот имаат корисниците од Нерези и дел од Жданец (опш.Карпош);

Од ЈП Водовод и канализација Скопје известуваат дека нна ден 17.08.2019 (сабота), заради реконструкција на водоводна мрежа со пречник ф-5/4мм на бул.Македонско Косовска Ударна Бригада“ - подулици 10, 14, 17 и на ул.Индира Ганди без вода од 22:00 часот до 06:00 часот ќе бидат корисниците од истите улици. Исто така, на ден 17.08.2019 (сабота), заради реконструкција на  водоводна мрежа со пречник 150 мм на крстосница „Бутелски венец“/„Индира Ганди“,од 22:00 до 06:00 часот без вода ќе бидат корисниците од истите улици. (опш.Чучер Сандево)