Во општина Кратово, заради недостаток на вода за пиење, во највисоката зона од градот има намален притисок во времетраење од по неколку часови попладне.

Од ЈП „Водовод“ – Дебар известуваат дека во некои делови од градот Дебар има рестрикции на вода од 3 до 5 часа.