Во скопскиот регион, според дојава од граѓани, во населбата викендици Голиево веќе два дена се без вода за пиење од локалниот водовод. За настанатата сосотјба известени се ЈКП Чучер Сандево Како причина се наведува енормно зголемена потрошувачка на вода во последните два дена поради која на највисоките места во општината има прекин во водоснабдувањето. Можно е да бидат воведени планирани исклучувања на поедини реони се со цел недостигот на вода сите подеднакво да го поделат.

Од охридскиот регион, ЕЛС Мак.Брод известува дека водоснабдувањето од локалниот водовод за селата Локвица и Вир е во прекин 15 дена поради дефект на цевководот.. Се превземаат мерки за одстранување на дефектот во пократок рок.