Од ЈП Комуна од Крушево известуваат дека заради намалување на извашноста на сопствените извори и изворот ,,Студенчица“ продолжуваат секојдневните  рестрикции во водоснабдувањето и тоа од 23:00 до 05:00 часот горната зона на улиците: Томе Никле, Мише Ефтим, Таќа Бербер,  Коча Миленку,  Манчу Матак,  Питу Гули  и Партизанска. Во период од 18:00 до 22:00 часот средната и долната зона на пониските делови на улиците: Партизанска, Питу Гули, Коча Миленку, Манчу Матак,  Центарот на Градот и цела ул.Нико Доага.