Од ЈП Водовод и канализација Скопје известуваат дека на ден 03.10.2019 година поради дефект на затворач од Ф – 300 мм на ул.Кирил и Медодиј во близина на Дом на Градежниците во опш.Центар, во периодот од 09:00 часот па се до отстранување на дефектот без вода ќе останат дел од корисниците од ул.Кирил и Методиј - кулите кај Дом на Градежници(опш.Центар).