Состојба со корона вирусот за ден 08.04.2020 година:

 - Број на потврдени случаи – 617;

- Број на нови случаи во последното деноноќие – 19;

- Денови од последно пријавување на потврден случај – 0;

- Број на излечени лица од COVID–19 - 35;

- Број на смртни случаи од COVID–19 - 30;

- Список на земји со состојбите од COVID– 19 може да се провери на следниот линк zdravstvo.gov.mk./wp-content/uploads/2020/03/Spisok-na-zemji11.03.2020.pdf ;

 - Линк на ЦУК за следење на состојбата со COVID– 19 преку апликацијата NICS – nicspublic.cuk.gov.mk;

 

Состојба со корона вирусот за ден 07.04.2020 година:

 - Број на потврдени случаи – 599;

- Број на нови случаи во последното деноноќие – 29;

- Денови од последно пријавување на потврден случај – 0;

- Број на излечени лица од COVID–19 - 30;

- Број на смртни случаи од COVID–19 - 26;

- Список на земји со состојбите од COVID– 19 може да се провери на следниот линк zdravstvo.gov.mk./wp-content/uploads/2020/03/Spisok-na-zemji11.03.2020.pdf ;

 - Линк на ЦУК за следење на состојбата со COVID– 19 преку апликацијата NICS – nicspublic.cuk.gov.mk;

Состојба со корона вирусот за ден 06.04.2020 година:

- Број на потврдени случаи – 570;

- Број на нови случаи во последното деноноќие – 15;

- Денови од последно пријавување на потврден случај – 0;

- Број на излечени лица од COVID–19 - 27;

- Број на смртни случаи од COVID–19 - 21;

- Список на земји со состојбите од COVID– 19 може да се провери на следниот линк zdravstvo.gov.mk./wp-content/uploads/2020/03/Spisok-na-zemji11.03.2020.pdf ;

 - Линк на ЦУК за следење на состојбата со COVID– 19 преку апликацијата NICS – nicspublic.cuk.gov.mk;

Состојба со корона вирусот за ден 05.04.2020 година:

- Број на потврдени случаи – 555;

- Број на нови случаи во последното деноноќие – 72;

- Денови од последно пријавување на потврден случај – 0;

- Број на излечени лица од COVID–19 - 23;

- Број на смртни случаи од COVID–19 - 18;

- Список на земји со состојбите од COVID– 19 може да се провери на следниот линк zdravstvo.gov.mk./wp-content/uploads/2020/03/Spisok-na-zemji11.03.2020.pdf ;

 - Линк на ЦУК за следење на состојбата со COVID– 19 преку апликацијата NICS – nicspublic.cuk.gov.mk;