Состојба со корона вирусот во земјата за ден 28.11.2020 година:

- Број на на нови случаи во последното деноноќие – 1.022;

- Број на излечени – 680;

- Број на починати – 41;

                                                                                                                         

Вкупната состојбата со Ковид 19 заклучлно со ден 28.11.2020 година изнесува:

- Вкупен број на потврдени случаи – 60.723;

- Денови од последното пријавување на потврдени случаи - 0

- Вкупен број на излечени лица од COVID–19 – 36.825;

- Вкупен број на смртни случаи од COVID–19 – 1.699;

 

- Список на земји со состојбите од COVID– 19 може да се провери на следниот линк zdravstvo.gov.mk.

 - Линк на ЦУК за следење на состојбата со COVID– 19 преку апликацијата NICS – nicspublic.cuk.gov.mk;   

 

Состојба со корона вирусот во земјата за ден 27.11.2020 година:

- Број на на нови случаи во последното деноноќие – 1093;

- Број на излечени – 819;

- Број на починати – 28;                                                                                   

 

Вкупната состојбата со Ковид 19 заклучлно со ден 27.11.2020 година изнесува:     

- Вкупен број на потврдени случаи – 59.701;

- Денови од последното пријавување на потврдени случаи - 0

- Вкупен број на излечени лица од COVID–19 – 36.825;

- Вкупен број на смртни случаи од COVID–19 – 1658;

 

- Список на земји со состојбите од COVID– 19 може да се провери на следниот линк zdravstvo.gov.mk.

- Линк на ЦУК за следење на состојбата со COVID– 19 преку апликацијата NICS – nicspublic.cuk.gov.mk;   

Од ДЗС Битола известуваат дека на ден 27.11.2020 година, 4 пиротехничари од ДЗС Битола од локацијата кај Градскиот фудбалски стадион под Тумбе Кафе во Битола подигнаа 1240 артилериски гранати 75мм од 1вата светска војна. Истите се пренесени  и безбедно складирани во обезбеден магацинот за понатамошно поставувањ со нив. Од оваа локација досега се подигнати над 9000 артилериски гранати 75мм.

 

Состојба со корона вирусот во земјата за ден 26.11.2020 година:

- Број на на нови случаи во последното деноноќие – 1160;

- Број на излечени – 1094;

- Број на починати – 30;

                                                                                                                         

Вкупната состојбата со Ковид 19 заклучлно со ден 26.11.2020 година изнесува:     

- Вкупен број на потврдени случаи – 58.608;

- Денови од последното пријавување на потврдени случаи - 0

- Вкупен број на излечени лица од COVID–19 – 36.064;

- Вкупен број на смртни случаи од COVID–19 – 1630;

 

- Список на земји со состојбите од COVID– 19 може да се провери на следниот линк zdravstvo.gov.mk.

 - Линк на ЦУК за следење на состојбата со COVID– 19 преку апликацијата NICS – nicspublic.cuk.gov.mk;