Состојба со корона вирусот во земјата за ден 09.09.2020 година:

- Број на на нови случаи во последното деноноќие – 72;

- Број на излечени – 54;

- Број на починати – 3;

 

Вкупната состојбата со Ковид 19 заклучлно со ден 09.09.2020 година изнесува:

- Вкупен број на потврдени случаи – 15.293;

- Денови од последното пријавување на потврдени случаи - 0

- Вкупен број на излечени лица од COVID–19 – 12.754;

- Вкупен број на смртни случаи од COVID–19 – 634;

 

- Список на земји со состојбите од COVID– 19 може да се провери на следниот линк zdravstvo.gov.mk.

 - Линк на ЦУК за следење на состојбата со COVID– 19 преку апликацијата NICS – nicspublic.cuk.gov.mk;       

Состојба со корона вирусот во земјата за ден 08.09.2020 година:

- Број на на нови случаи во последното деноноќие – 99;

- Број на излечени – 214;

- Број на починати – 8;

 

Вкупната состојбата со Ковид 19 заклучлно со ден 08.09.2020 година изнесува:

- Вкупен број на потврдени случаи – 15.226;

- Денови од последното пријавување на потврдени случаи - 0

- Вкупен број на излечени лица од COVID–19 – 12.700;

- Вкупен број на смртни случаи од COVID–19 – 631;

 

- Список на земји со состојбите од COVID– 19 може да се провери на следниот линк zdravstvo.gov.mk.

 - Линк на ЦУК за следење на состојбата со COVID– 19 преку апликацијата NICS – nicspublic.cuk.gov.mk;       

 

Состојба со корона вирусот во земјата за ден 07.09.2020 година:

- Број на на нови случаи во последното деноноќие – 37;

- Број на излечени – 251;

- Број на починати – 6;

 

Вкупната состојбата со Ковид 19 заклучлно со ден 07.09.2020 изнесува:   

- Вкупен број на потврдени случаи – 15.127;

- Денови од последното пријавување на потврдени случаи - 0

- Вкупен број на излечени лица од COVID–19 – 12.486;

- Вкупен број на смртни случаи од COVID–19 – 623;

 

- Список на земји со состојбите од COVID– 19 може да се провери на следниот линк zdravstvo.gov.mk.

 - Линк на ЦУК за следење на состојбата со COVID– 19 преку апликацијата NICS – nicspublic.cuk.gov.mk;       

Состојба со корона вирусот во земјата за ден 06.09.2020 година:

- Број на на нови случаи во последното деноноќие – 92;

- Број на излечени – 86;

- Број на починати – 3;

 

Вкупната состојбата со Ковид 19 заклучлно со ден 06.09.2020 година изнесува:

- Вкупен број на потврдени случаи – 15.090;

- Денови од последното пријавување на потврдени случаи - 0

- Вкупен број на излечени лица од COVID–19 – 12.235;

- Вкупен број на смртни случаи од COVID–19 – 617;

 

- Список на земји со состојбите од COVID– 19 може да се провери на следниот линк zdravstvo.gov.mk.

 - Линк на ЦУК за следење на состојбата со COVID– 19 преку апликацијата NICS – nicspublic.cuk.gov.mk;