Состојба со корона вирусот во земјата за ден 05.09.2020 година:

- Број на на нови случаи во последното деноноќие – 127;

- Број на излечени – 95;

- Број на починати – 5;

 

Вкупната состојбата со Ковид 19 заклучлно со ден 05.09.2020 година изнесува:

- Вкупен број на потврдени случаи – 14.998;

- Денови од последното пријавување на потврдени случаи - 0

- Вкупен број на излечени лица од COVID–19 – 12.149;

- Вкупен број на смртни случаи од COVID–19 – 614;

 

- Список на земји со состојбите од COVID– 19 може да се провери на следниот линк zdravstvo.gov.mk.

 - Линк на ЦУК за следење на состојбата со COVID– 19 преку апликацијата NICS – nicspublic.cuk.gov.mk;       

Состојба со корона вирусот во земјата за ден 04.09.2020 година:

- Број на на нови случаи во последното деноноќие – 109;

- Број на излечени – 89;

- Број на починати – 3;

 

Вкупната состојбата со Ковид 19 заклучлно со ден 04.09.2020 година изнесува:

- Вкупен број на потврдени случаи – 14.871;

- Денови од последното пријавување на потврдени случаи - 0

- Вкупен број на излечени лица од COVID–19 – 12.054;

- Вкупен број на смртни случаи од COVID–19 – 609;

 

- Список на земји со состојбите од COVID– 19 може да се провери на следниот линк zdravstvo.gov.mk.

 - Линк на ЦУК за следење на состојбата со COVID– 19 преку апликацијата NICS – nicspublic.cuk.gov.mk;       

 

Состојба со корона вирусот во земјата за ден 03.09.2020 година:

                - Број на на нови случаи во последното деноноќие – 166;

                - Број на излечени – 224;

                - Број на починати – 0;

 

Вкупната состојбата со Ковид 19 заклучлно со ден 03.09.2020 година изнесува:

- Вкупен број на потврдени случаи – 14.762;

- Денови од последното пријавување на потврдени случаи - 0

- Вкупен број на излечени лица од COVID–19 – 11.965;

- Вкупен број на смртни случаи од COVID–19 – 606;

 

- Список на земји со состојбите од COVID– 19 може да се провери на следниот линк zdravstvo.gov.mk.

 - Линк на ЦУК за следење на состојбата со COVID– 19 преку апликацијата NICS – nicspublic.cuk.gov.mk;       

Состојба со корона вирусот во земјата за ден 02.09.2020 година:

                - Број на на нови случаи во последното деноноќие – 145;

                - Број на излечени – 216;

                - Број на починати – 2;

 

Вкупната состојбата со Ковид 19 заклучлно со ден 02.09.2020 година изнесува:

- Вкупен број на потврдени случаи – 14.600;

- Денови од последното пријавување на потврдени случаи - 0

- Вкупен број на излечени лица од COVID–19 – 11.741;

- Вкупен број на смртни случаи од COVID–19 – 606;

 

- Список на земји со состојбите од COVID– 19 може да се провери на следниот линк zdravstvo.gov.mk.

 - Линк на ЦУК за следење на состојбата со COVID– 19 преку апликацијата NICS – nicspublic.cuk.gov.mk;