Oд ЈЗУ Центар за јавно здравје Скопје е добиено известување за следните примероци на неисправна вода за пиење:

  • Вода за пиење, бушен бунар, црево во двор на АНИМА ДООЕЛ, не одговара на Правилникот за безбедноста на водата заради наод на Proteus spp, зголемен број на колонии на 37 степени и е хемиски неисправна заради зголемени вредности на манган, железо и амонијак.
  • Вода за пиење, бушен бунар, чешма, двор на планинарски дом Дивље, општина Петровец, не одговара на Правилникот за безбедноста на водата заради зголемен најверојатен број на колиформи бактерии, зголемен број на колонии на 37 степени и хемиски неисправна заради зголемена матност.
  • Вода за пиење, каптиран извор, чешма на крај на с. Сушица, Општина Петровец, не одговара на Правилникот за безбедноста на водата заради наод на Esherichia coli и зголемен број  на колонии на 37 степени.

Од ШС „Црн Бор“ Прилеп известуваат  дека пожарот во атарот на с.Крстец е изгаснат на ден 06.10.2019 година во доцните вечерни часови од страна на нивна екипа.

Од ЦЈЗ Прилеп известуваат дека во општина Крушево, водата од крајпатна чешма Семкова, с.Милошево е бактериолошки неисправна, водата од Крајпатна Јаноска е со понизок ПХ фактор и бактериолошки неисправна и водата од Крајпатна Цепина е со зголемена матнотија и бактериолошки неисправна.

Од ТППЕ Прилеп известуваат дека повторно е активиран пожарот во атарот на с.Крстец. Во текот на ден 06.10.2019 година интервенирала екипа со 1 ПП возило и 6 пожарникари. За пожарот известено е ШС-Црн Бор –Прилеп. Со интервенцијата ќе се продолжи и денес (07.10.2019 г.).