Состојба со корона вирусот за ден 21.03.2020 година:

- Број на потврдени случаи – 76

- Денови од последно пријавување на потврден случај – 0;

- Број на излечени лица од COVID–19 - 1;

- Список на земји со состојбите од COVID– 19 може да се провери на следниот линк zdravstvo.gov.mk./wp-content/uploads/2020/03/Spisok-na-zemji11.03.2020.pdf ;

 - Линк на ЦУК за следење на состојбата со COVID– 19 преку апликацијата NICS – nicspublic.cuk.gov.mk;

Состојба со корона вирусот за ден 19.03.2020 година:

- Број на потврдени случаи – 48 (од кои 12 импортирани сличаи и 36 со локална трансмисија);

- Денови од последно пријавување на потврден случај – 0;

- Број на излечени лица од COVID–19 - 1;

- Список на земји со состојбите од COVID– 19 може да се провери на следниот линк zdravstvo.gov.mk./wp-content/uploads/2020/03/Spisok-na-zemji11.03.2020.pdf ;

- Неофицијален линк за следење на состојбата од COVID– 19 - http://gdi-sk.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR3OPlSoxfq--HzbHzwI3AO2jl6vG9OYCPoB_UX7qPG_MbJOV6lDeWV17QY#/2096bd4b051b42948ac3f5747e80c3a5

Состојба со корона вирусот за ден 18.03.2020 година е следна:

- Број на потврдени случаи – 42 (6 импортирани и 36 со локална трансмисија);

- Денови од последно пријавување на потврден случај – 7;

- Број на излечени лица од COVID–19 - 1;

- Список на земји со состојбите од COVID– 19 може да се провери на следниот линк zdravstvo.gov.mk./wp-content/uploads/2020/03/Spisok-na-zemji11.03.2020.pdf ;

- Неофицијален линк за следење на состојбата од COVID– 19 - http://gdi-sk.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR3OPlSoxfq--HzbHzwI3AO2jl6vG9OYCPoB_UX7qPG_MbJOV6lDeWV17QY#/2096bd4b051b42948ac3f5747e80c3a5

 

Состојба со корона вирусот за ден 17.03.2020 година е следна:

- Број на потврдени случаи – 31 (6 импортирани и 25 со локална трансмисија);

- Денови од последно пријавување на потврден случај – 0;

- Број на излечени лица од COVID–19 - 1;

- Список на земји со состојбите од COVID– 19 може да се провери на следниот линк zdravstvo.gov.mk./wp-content/uploads/2020/03/Spisok-na-zemji11.03.2020.pdf ;

- Неофицијален линк за следење на состојбата од COVID– 19 - http://gdi-sk.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR3OPlSoxfq--HzbHzwI3AO2jl6vG9OYCPoB_UX7qPG_MbJOV6lDeWV17QY#/2096bd4b051b42948ac3f5747e80c3a5