Од ЈЗУ Институтот за јавно здравје известуваат дека неисправни води за пиење се водите од мерните места црква во с.Јанчиште (опш.Јегуновце) и училиште во с.Јегуновце (опш.Јегуновце).

Состојба со корона вирусот за ден 16.03.2020 година е следна:

- Број на потврдени случаи – 23 (6 импортирани и 17 со локална трансмисија);

- Денови од последно пријавување на потврден случај – 0;

- Број на излечени лица од COVID–19 - 1;

- Список на земји со состојбите од COVID– 19 може да се провери на следниот линк zdravstvo.gov.mk./wp-content/uploads/2020/03/Spisok-na-zemji11.03.2020.pdf ;

- Неофицијален линк за следење на состојбата од COVID– 19 - http://gdi-sk.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR3OPlSoxfq--HzbHzwI3AO2jl6vG9OYCPoB_UX7qPG_MbJOV6lDeWV17QY#/2096bd4b051b42948ac3f5747e80c3a5

- Број на потврдени случаи – 19 (5 импортирани и 14 со локална трансмисија);

- Денови од последно пријавување на потврден случај – 1;

- Број на излечени лица од COVID–19 - 1;

- Список на земји со состојбите од COVID– 19 може да се провери на следниот линк zdravstvo.gov.mk./wp-content/uploads/2020/03/Spisok-na-zemji11.03.2020.pdf ;

- Неофицијален линк за следење на состојбата од COVID– 19 - http://gdi-sk.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR3OPlSoxfq--HzbHzwI3AO2jl6vG9OYCPoB_UX7qPG_MbJOV6lDeWV17QY#/2096bd4b051b42948ac3f5747e80c3a5

- Број на потврдени случаи – 18 (3 импортирани и 15 со локална трансмисија).

- Денови од последно пријавување на потврден случај- 1

- Во последните 24 часа има 6 нови потврдени случаи на COVID-19.

- Заради влошената состојбата во општина Дебар и Центар Жупа прогласена е кризна состојба на територијата на двете општини.

- Список на земји со состојбите од COVID– 19 може да се провери на следниот линк zdravstvo.gov.mk./wp-content/uploads/2020/03/Spisok-na-zemji11.03.2020.pdf