Од ЦЈЗ Битола известуваат дека бактериолошки неисправни за пиење се водите од селските водоводи во селата Кишава и Драгош.

Од ЦЈЗ Прилеп известуваат дека бактериолошки неисправни води за пиење имаат регистрирано во селата Ротино, Цапари, Кажани, Маловишта, Ѓавато и Доленци.

Од ДЗС-Битола известуваат дека вчера во попладневните часови е подигната артилериска граната 75мм од Прва Светска Војна кај село Карамани.

Oд ЦЈЗ Прилеп известуваат дека бактериолошки неисправни води за пиење имаат регистрирано во селата Волково, Сенокос, Заполжани, Вранче, Бело Поле и Средорек како и ОУ Долнени, Заполжани и Вранче.