Од Македонски Железници известуваат дека поради штрајк на вработените од Колска Велес, од 07.00 часот железничкиот сообраќај е во прекин. Моментално стојат возовите 540 кој сообраќа на релација Битола – Скопје, 641 на релација Скопје – Битола и 611 на релација Скопје – Гевгелија.

Од Секторот за комунални работи на Град Скопје известуваат дека теристичката дезинсекција на подрачјето на Град Скопје, против возрасни форми на комарци, ќе се одвива во деновите од 25.09 до 29.09.2017 година, во период од 23:00 до 04:00 часот, наредниот ден.

Доколку временските услови не го дозволуваат вршењето на дезинсекцијата, истата ќе се изврши првиот нареден ден, кога временските услови ќе бидат поволни.

Теристичката дезинсекција на подрачјето на Град Скопје против возрасни форми на комарци, ќе се одвива во деновите од 25.9.2017 до 29.9.2017 (од понеделник до четврток), во период од 23:00 до 04:00 часот, наредниот ден.

Доколку временските услови не го дозволуваат вршењето на дезинсекцијата, авионската дезинсекција ќе се изврши првиот нареден ден, кога временските услови ќе бидат поволни, во истиот термин, а согласно на тоа ќе се извршува и теристичката дезинсекција.

Се известуваат пчеларите навремено да ги превземат потребните мерки за заштита на пчелите.

Авионската дезинсекција на подрачјето на Град Скопје, против возрасни форми на комарци, ќе се одвива на 23.09.2017 (сабота) и 24.09.2017 (недела) во раните утрински часови.

Теристичката дезинсекција, на подрачјето на Град Скопје, против возрасни форми на комарци, ќе се одвива во деновите од 24.09.2017 до 28.09.2017 (од недела до четврток), во период од 23,00 до 04,00 часот, наредниот ден.

Доколку временските услови не го дозволуваат вршењето на дезинсекцијата, авионската дезинсекција ќе се изврши првиот нареден ден, кога временските услови ќе бидат поволни, во истиот термин, а согласно на тоа ќе се извршува и теристичката дезинсекција.

Се известуваат пчеларите навремено да ги превземат потребните мерки за заштита н пчелите.