Од ЦЈЗ - Битола известуваат дека на ден 05.09 и 06.09.2017 година од страна на нивните екипи ќе се спроведе Третата фаза за уништување на комарци.

Од Град Скопје – Сектор за комунални работи, наведуваат дека четвртиот наврат на терестичната дезинсекција во 2017 година, на подрачјето на Град Скопје што требаше да започне на 28.08.2017 година, заради неповолни временски услови беше одложена неколку дена и истата ќе продолжи  до 06.09.2017 година.

Доколку временските услови не го дозволуваат вршењето на терестичната дезинсекција, истата ќе се изврши првиот нареден ден, кога временските услови ќе бидат поволни.

Од Град Скопје – Сектор за комунални работи, известуваат дека четвртиот наврат на терестичната дезинсекција во 2017 година, на подрачјето на Град Скопје, против возрасни форми на комарци, ќе се одвива во деновите до 02.09.2017 година, во период од 23:00 до 04:00 часот наредниот ден.

Доколку временските услови не го дозволуваат вршењето на терестичната дезинсекција, истата ќе се изврши првиот нареден ден, кога временските услови ќе бидат поволни.

Од Град Скопје – Сектор за комунални работи, наведуваат дека четвртиот наврат на терестичната дезинсекција во 2017 година, на подрачјето на Град Скопје, против возрасни форми на комарци, ќе се одвива во деновите до 02.09.2017 година, во период од 23:00 до 04:00 часот наредниот ден.

Доколку временските услови не го дозволуваат вршењето на терестичната дезинсекција, истата ќе се изврши првиот нареден ден, кога временските услови ќе бидат поволни.