Состојба со корона вирусот за ден 24.04.2020 година:

- Број на потврдени случаи – 1326;

- Број на нови случаи во последното деноноќие –26;

- Денови од последно пријавување на потврден случај – 0;

- Број на излечени лица од COVID–19 - 337;

- Број на смртни случаи од COVID–19 - 57;

- Линк на ЦУК за следење на состојбата со COVID– 19 преку апликацијата NICS – nicspublic.cuk.gov.mk;

Состојба со корона вирусот за ден 23.04.2020 година:

- Број на потврдени случаи – 1300;

- Број на нови случаи во последното деноноќие –41;

- Денови од последно пријавување на потврден случај – 0;

- Број на излечени лица од COVID–19 - 301;

- Број на смртни случаи од COVID–19 - 56;

- Список на земји со состојбите од COVID– 19 може да се провери на следниот линк zdravstvo.gov.mk./wp-content/uploads/2020/03/Spisok-na-zemji11.03.2020.pdf ;

 - Линк на ЦУК за следење на состојбата со COVID– 19 преку апликацијата NICS – nicspublic.cuk.gov.mk;

 

 

Состојба со корона вирусот за ден 22.04.2020 година:

- Број на потврдени случаи – 1259;

- Број на нови случаи во последното деноноќие –28;

- Денови од последно пријавување на потврден случај – 0;

- Број на излечени лица од COVID–19 - 272;

- Број на смртни случаи од COVID–19 - 56;

- Список на земји со состојбите од COVID– 19 може да се провери на следниот линк zdravstvo.gov.mk./wp-content/uploads/2020/03/Spisok-na-zemji11.03.2020.pdf ;

 - Линк на ЦУК за следење на состојбата со COVID– 19 преку апликацијата NICS – nicspublic.cuk.gov.mk;

Состојба со корона вирусот за ден 21.04.2020 година:

- Број на потврдени случаи – 1231;

- Број на нови случаи во последното деноноќие –7;

- Денови од последно пријавување на потврден случај – 0;

- Број на излечени лица од COVID–19 - 224;

- Број на смртни случаи од COVID–19 - 55;

- Список на земји со состојбите од COVID– 19 може да се провери на следниот линк zdravstvo.gov.mk./wp-content/uploads/2020/03/Spisok-na-zemji11.03.2020.pdf ;

 - Линк на ЦУК за следење на состојбата со COVID– 19 преку апликацијата NICS – nicspublic.cuk.gov.mk;