Состојба со корона вирусот за ден 17.04.2020 година:

- Број на потврдени случаи – 1117;

- Број на нови случаи во последното деноноќие –36;

- Денови од последно пријавување на потврден случај – 0;

- Број на излечени лица од COVID–19 - 139;

- Број на смртни случаи од COVID–19 - 49;

- Список на земји со состојбите од COVID– 19 може да се провери на следниот линк zdravstvo.gov.mk./wp-content/uploads/2020/03/Spisok-na-zemji11.03.2020.pdf ;

 - Линк на ЦУК за следење на состојбата со COVID– 19 преку апликацијата NICS – nicspublic.cuk.gov.mk;

Состојба со корона вирусот за ден 16.04.2020 година:

- Број на потврдени случаи – 1081;

- Број на нови случаи во последното деноноќие –107;

- Денови од последно пријавување на потврден случај – 0;

- Број на излечени лица од COVID–19 - 121;

- Број на смртни случаи од COVID–19 - 46;

- Список на земји со состојбите од COVID– 19 може да се провери на следниот линк zdravstvo.gov.mk./wp-content/uploads/2020/03/Spisok-na-zemji11.03.2020.pdf ;

 - Линк на ЦУК за следење на состојбата со COVID– 19 преку апликацијата NICS – nicspublic.cuk.gov.mk;

Состојба со корона вирусот за ден 15.04.2020 година:

-Број на потврдени случаи – 974;

- Број на нови случаи во последното деноноќие –66;

- Денови од последно пријавување на потврден случај – 0;

- Број на излечени лица од COVID–19 - 98;

- Број на смртни случаи од COVID–19 - 45;

- Список на земји со состојбите од COVID– 19 може да се провери на следниот линк zdravstvo.gov.mk./wp-content/uploads/2020/03/Spisok-na-zemji11.03.2020.pdf ;

 - Линк на ЦУК за следење на состојбата со COVID– 19 преку апликацијата NICS – nicspublic.cuk.gov.mk;

Состојба со корона вирусот за ден 14.04.2020 година:

-Број на потврдени случаи – 904;

- Број на нови случаи во последното деноноќие –54;

- Денови од последно пријавување на потврден случај – 0;

- Број на излечени лица од COVID–19 - 86;

- Број на смртни случаи од COVID–19 - 44;

- Список на земји со состојбите од COVID– 19 може да се провери на следниот линк zdravstvo.gov.mk./wp-content/uploads/2020/03/Spisok-na-zemji11.03.2020.pdf ;

 - Линк на ЦУК за следење на состојбата со COVID– 19 преку апликацијата NICS – nicspublic.cuk.gov.mk;