Од ЦЈЗ Тетово известуваат дека според испитуваните параметри, примероците не одговараат на правилникот за безбедност и квалитет на водата за пиење, во населените места: с. Лисец - Општина Тетово како и с.Чифлик и с.Ларце - Општина Желино.

Состојба со корона вирусот за ден 02.04.2020 година:

- Број на потврдени случаи – 384;

- Број на нови случаи во последното деноноќие – 30;

- Денови од последно пријавување на потврден случај – 0;

- Број на излечени лица од COVID–19 - 17;

- Број на смртни случаи од COVID–19 - 11;

- Список на земји со состојбите од COVID– 19 може да се провери на следниот линк zdravstvo.gov.mk./wp-content/uploads/2020/03/Spisok-na-zemji11.03.2020.pdf ;

 - Линк на ЦУК за следење на состојбата со COVID– 19 преку апликацијата NICS – nicspublic.cuk.gov.mk;

Состојба со корона вирусот за ден 01.04.2020 година:

- Број на потврдени случаи – 354;

- Број на нови случаи во последното деноноќие – 25;

- Денови од последно пријавување на потврден случај – 0;

- Број на излечени лица од COVID–19 - 17;

- Број на смртни случаи од COVID–19 - 11;

 

- Список на земји со состојбите од COVID– 19 може да се провери на следниот линк zdravstvo.gov.mk./wp-content/uploads/2020/03/Spisok-na-zemji11.03.2020.pdf ;

 - Линк на ЦУК за следење на состојбата со COVID– 19 преку апликацијата NICS – nicspublic.cuk.gov.mk;

Состојба со корона вирусот за ден 31.03.2020 година:

- Број на потврдени случаи – 329;

- Број на нови случаи во последното деноноќие – 44;

- Денови од последно пријавување на потврден случај – 0;

- Број на излечени лица од COVID–19 - 12;

- Број на смртни случаи од COVID–19 - 9;

 

- Список на земји со состојбите од COVID– 19 може да се провери на следниот линк zdravstvo.gov.mk./wp-content/uploads/2020/03/Spisok-na-zemji11.03.2020.pdf ;

 - Линк на ЦУК за следење на состојбата со COVID– 19 преку апликацијата NICS – nicspublic.cuk.gov.mk;