Од Град Скопје известуваат дека авионската дезинсекција на подрачјето на Град Скопје, против возрасни форми на комарци, ќе се одвива на 14.07 и 15.07.2017 година во раните утрински часови. Доколку временските услови не го дозволуваат тоа, авионската дезинсекцијата ќе се изврши првиот нареден ден, кога временските услови ќе бидат поволни. Се известуваат пчеларите навремено да ги преземат потребните мерки за  превземат потребните мерки за заштита на пчелите.

На ден 12.07.2017 година во период од 00,00 до 06,00 часот на територијата на општината Штип во раните утрински часови се спроведе тереистичка дезинсекција со цел уништување на комарците. Со дезинсекцијата се опфатени зелените површини во општина Штип, подрачјата по течението на реките Брегалница и Отиња, застојни води и подрачја околу каналиниот систем на трериторијата на општината, урбаните населби и локалитети.