Од Воздухопловната Бригада на АРМ известуваат дека по повод „10ти Јуни - Ден на Воздухопловната Бригада“, денес, во периодот од 10:30 до 12:00 часот, планирано е надлетување над градот Скопје со група на воздухоплови.