Од ЦЈЗ Велес известуваат дека водата за пиење во с. Војшанци во Општина Неготино и село Бистренци во Општина Демир Капија е бактериолошки неисправна  за пиење.