По врнежите од снег во кумановскиот регион регионален пат Крива Паланка – с.Огут е прооден во зимски услови.

Регионален пат Ранковце – с.Герман е прооден до с.Пклиште. Од с.Пклиште кон с.Герман околу 8 км. патот е непрооден, поради висина на снегот на некои места (од ветерот има навеви). Надлежните од ЈП Македонија пат - секција Крива Палнка, во текот на ден 29.12.2019 година го чистеле патот до м.в.Крст на 1 км до центар на с.Герман, но поради врнежите потоа патот пак е завеан на некои места и е непрооден. Отсечено е с.Герман. Исто така поради снегот немало настава во училиштето во с.Герман.