Од МО ГШ на АРСМ иџзвестуваат дека на ден 27.10.2020 година, во време од 09:00 до 15:30 часот, на стрелиштето “Леково“ ќе се реализира боево гаѓање.