Од ЦЈЗ Прилеп известуваат известуваат за следните бактериолошки неисправни води:

- Водата за пиење од крајпатна чешма „Бензиска“ е со зголемена матнотија и бактерилошки неисравна и крајпатна чешма „Јаноска“ е со понизок ПХ фактор.

- Бактериолошки неисправни води за пиење: крајпатна чешма Плетвар, с.Плетвар, ОУ „Самоков“, ОУ „Долни Манастирец“ и с.Модриште.

- Зголемена маснотија и бактериолошки неисправна вода за пиење Долни Манастирец, зголемени органски материи и и бактериолошки неисправна вода за пиење  во с.Долни Манастирец.

- Зголемени органски материи и и бактериолошки неисправна вода за пиење  во  с.Беловодица.

- Зголемени органски материи, зголемена матнотија и бактериолошки неисправна вода за пиење  во селата Ореовец и Лениште.