Од ЦЈЗ Тетово известуваат дека според земените примероци од водата за пиење, бактерилошки неисправна е водата на мерните места: село Пршовец-Џамија, село Глоѓи – чешма кај игралиштето, село Подбреџе - фонтана на сред село, село Доброште - куќа во македонско маало, село Доброште –амбуланта, село Мала Речица - Џамија, село Голема Речица - горна Џамија, село Голема Речица - школо, село Раковец –школо, село Пирок – школо, село Пирок- Џамија, село Боговиње - фонтана пред амбуланта, село Синичане – школо, село Долно Палчиште – школо, село Новаке – школо, село Новаке - чешма кај Џамија и село Каменање - нова Џамија. Потребно е да се врши редовна дезинфекција на водата за да може да се употребува за пиење.