Состојба со корона вирусот за ден 25.03.2020 година:

- Број на потврдени случаи – 177;

- Број на нови случаи во последното деноноќие – 29;

- Денови од последно пријавување на потврден случај – 0;

- Број на излечени лица од COVID–19 - 1;

- Број на смртни случаи од COVID–19 - 3;

- Број на случаи на самоизолација - 8354;

- Број на лица под надзор - 755;

- Список на земји со состојбите од COVID– 19 може да се провери на следниот линк zdravstvo.gov.mk./wp-content/uploads/2020/03/Spisok-na-zemji11.03.2020.pdf ;

 - Линк на ЦУК за следење на состојбата со COVID– 19 преку апликацијата NICS – nicspublic.cuk.gov.mk;