Од ЦЈЗ Тетово известуваат дека според испитуваните параметри, примероците не одговараат на правилникот за безбедност и квалитет на водата за пиење, во населените места: с. Лисец - Општина Тетово како и с.Чифлик и с.Ларце - Општина Желино.