Состојба со корона вирусот за ден 06.04.2020 година:

- Број на потврдени случаи – 570;

- Број на нови случаи во последното деноноќие – 15;

- Денови од последно пријавување на потврден случај – 0;

- Број на излечени лица од COVID–19 - 27;

- Број на смртни случаи од COVID–19 - 21;

- Список на земји со состојбите од COVID– 19 може да се провери на следниот линк zdravstvo.gov.mk./wp-content/uploads/2020/03/Spisok-na-zemji11.03.2020.pdf ;

 - Линк на ЦУК за следење на состојбата со COVID– 19 преку апликацијата NICS – nicspublic.cuk.gov.mk;