Печати

Од ЈЗУ ЦЈЗ Тетово известуваат дека водата од следните мерни места не одговара на законските и стручни прописи:

- училиште во с.Голема Речица

- училиште во с.Новаке

- чешма помеѓу селата Ноиваке и Долно Палчиште

- минерална вода во с.Долно Палчиште

- џамија во с.Долно Палчиште

- училиште во с.Калник

- чешма над џамијата во с.Палчиште

- џамија во нас.Калец

- чешма пред џамијата во нас.Калец

Посети: 20