Состојба со корона вирусот за ден 19.05.2020 година:

- Број на потврдени случаи – 1839;

- Број на нови случаи во последното деноноќие –22;

- Денови од последно пријавување на потврден случај – 0;

- Број на излечени лица од COVID–19 - 1351;

- Број на смртни случаи од COVID–19 - 106;

- Список на земји со состојбите од COVID– 19 може да се провери на следниот линк zdravstvo.gov.mk.

 - Линк на ЦУК за следење на состојбата со COVID– 19 преку апликацијата NICS – nicspublic.cuk.gov.mk;