Од ИЈЗ Скопје информираат дека не е за употреба водата од бушените бунари: Роли-Чојлија и Синсеритис на ФЛУИД ПРОЕКТ ДОО СКОПЈЕ - заради намалена ПХ вредност и приватен бушен бунар во с. Бродец– заради најверојатно зголемен број на колиформни бактерии.
Од ЦЈЗ Македонски Брод информираат дека водата за пиење во с.Долни Манастирец и с.Модришта е со зголемена матнотија и бактеролошки неисправна.
Од ЦЈЗ Тетово информираат дека бакериолошки неисправни се примероците на вода земени од мерните места: село Непроштено – школо, село Џепчиште- џамија, село Порој- чешма на средина од селото, село Пирок- џамија и Село Каменање – стара џамија.