Состојба со корона вирусот за ден 08.07.2020 година:
-Број на на нови случаи во последното деноноќие - 163
-Број на излечени - 230
-Број на починати – 8
Вкупната состојбата со Ковид 19 заклучлно со ден 08.07.2020 година во Р.С.Македонија изнесува:
- Вкупен број на потврдени случаи - 7406;
- Денови од последното пријавување на потврдени случаи - 0
- Вкупен број на излечени лица од COVID–19 – 3554;
- Вкупен број на смртни случаи од COVID–19 – 359;
- Линк на ЦУК за следење на состојбата со COVID– 19 преку апликацијата NICS – nicspublic.cuk.gov.mk;
- Список на земји со состојбите од COVID– 19 може да се провери на следниот линк zdravstvo.gov.mk.