Состојба со корона вирусот за ден 09.07.2020 година:
-Број на на нови случаи во последното деноноќие - 168
-Број на излечени - 70
-Број на починати – 3
Вкупната состојбата со Ковид 19 заклучлно со ден 09.07.2020 година во Р.С. Македонија изнесува:
- Вкупен број на потврдени случаи - 7572;
- Денови од последното пријавување на потврдени случаи - 0
- Вкупен број на излечени лица од COVID–19 – 3624;
- Вкупен број на смртни случаи од COVID–19 – 362;
- Линк на ЦУК за следење на состојбата со COVID– 19 преку апликацијата NICS – nicspublic.cuk.gov.mk
- Список на земји со состојбите од COVID– 19 може да се провери на следниот линк zdravstvo.gov.mk.