ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 09.04.2020 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

  • во време од 09:30 до 11:30 часот, потрошувачите на дел од Здружение на возачи, Mакпетрол автопат, Гарденија, Бранс, Папијонс, Мото партс, место викано Речани, Прва книга, Македонија пат, Амбарко (опш.Велес)
  • во време од 07:30 до 15:30 часот, потрошувачите на дел од бул.Браќа Ѓиноски ( над ресторант Албис кон с.Бањица) (опш.Гостивар)

ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 08.04.2020 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

  • во време од 10:05 до 16:00 часот, потрошувачите од селата Присовјани, Ржаново, Збажди, Бурунец, Локов и Селци (опш.Струга)
  • во време од 09:00 до 15:00 часот, потрошувачите од с.Добарце (опш.Тетово)
  • во време од 08:00 до 10:15 часот, потрошувачите од с.Поум (опш.Струга)
  • во време од 09:00 до 13:00 часот, потрошувачите од дел од с.Другово (опш.Кичево)

ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 07.04.2020 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

  • во време од 08:30 до 13:00 часот, потрошувачите на дел од Бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 15 вл. 2 Објект СКОПЈАНКА (опш.Скопје Аеродром)
  • во време од 09:30 до 14:30 часот, потрошувачите на дел од м. в. Кронејца (опш.Прилеп)
  • во време од 08:00 до 11:00 часот, потрошувачите на дел од Сите објекти во Т.Ц. Трудбеник на ул. Никола Карев, Зградите помеѓу Т.Ц.Трудбеник и Бул. Туристичка, КАМФУД, Дел од ул.Никола Карев, дел од Бул. Туристичка (опш.Охрид)

ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 06.04.2020 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

- Во период од 09:30 до 15:00 часот, корисниците од ул.Кеј 1-ви Мај, ул.Јоска Јордански, ул.Кире Пајмакоски (опш.Прилеп)

- Во период од 09:30 до 15:00 часот, корисниците од селата Долно и Горно Крушје (опш.Македонски Брод)

- Во период од 08:30 до 11:00 часот, корисниците од ул.Наум Евро од бр.2 до бр.14 (опш.Карпош)