ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 19.09.2020 година, без напојување со електрична енергија во периодот од 08:30 до 15:00 часот ќе останат потрошувачите од дел од с.Љубанци, дел од с.Раштак, с.Љуботен (опш.Бутел).

ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 18.09.2020 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

- од 09:00 до 16:00 часот потрошувачите од Манастир Зрзе, с.Зрзе, с.Долгаец,с.Маргари, Репетитор од Мобимак (опш.Прилеп)

- од 08:00 до 15:00 часот потрошувачите од с.Габар, с.Метежево, с.Огут, с.Осиче (опш.Кратово)

- од 10:00 до 12:00 часот потрошувачите од ул.Љуботенска – патот за Попова Шапка (опш.Тетово)

- од 08:30 до 12:00 часот потрошувачите од бул Борис Трајковски кај Технички Преглед (ПСС и објектите до Техничкиот) (опш.Кисела Вода)

ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 17.09.2020 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

- од 08:00 до 13:00 часот,  дел од нас. Пинтија.  (Општина Кисела Вода)

- од 08:30 до 12:30 часот, дел од с. Добри Дол. (Општина Сопиште)

- од 09:00 до 14:00 часот, селата: Мирковци, Бањани, Горњани и Чучер - Сандево.  (Општина Чучер - Сандево )

- од 10:30 до 13:30 часот, дел од  с. Долно Соње. (Општина Сопиште)

- од 12:00 до 15:30 часот,  ул. Благоја Гојан.  (Општина Сопиште)

ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 16.09.2020 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

  • од 13:00 до 15:00 часот потрошувачите од селата Дурачка Река Ќусино и Дренак (опш.Кратово);
  • од 09:00 до 11:00 часот потрошувачите од ул.8 во с.Сопиште (опш.Сопиште - Скопје);
  • од 12:00 до 15:30 потрошувачите од ул.Благоја Гојан и уличките до истата (опш.Кисела Вода - Скопје);
  • од 10:00 до 11:00 часот потрошувачите од дел од с.Врапчиште - област накај автопат (опш.Гостивар);
  • од 10:00 до 12:00 часот потрошувачите од селата Раотинце, Туденце, Копанце и Прељубиште (опш.Тетово);