ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електро дистрибутивната мрежа на ден 19.08.2019 година без електрична енергија ќе останат:

 • Од 09:00 до 13:30 часот, корисниците од дел од улиците Мара Угринова и Гоце Делчев (позади пожарен дом) (опш.Гостивар);
 • Од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од с.Батинци (опш.Студеничани - Скопје);
 • Од 09:30 до 14:30 часот, корисниците од дел од с.Смојмирово и бензинска станица Окта (опш.Берово);
 • Од 08:00 до 09:00 часот, корисниците од ул.133 бр.18 (опш.Тетово);
 • Од 09:30 до 16:00 часот, корисниците од мв.Тополи и с.Мало Коњари - викендици (опш.Прилеп);
 • Од 09:00 до 11:00 часот, корисниците од ул.ЈНА (област кај С. Петрол) (опш.Гостивар).

ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електро дистрибутивната мрежа на ден 18.08.2019 година без електрична енергија ќе останат:

 • Од 05:00 до 10:00 часот, корисниците од цела опш.Ресен и сите населени места во Преспа (опш.Ресен).

ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електро дистрибутивната мрежа на ден 18.08.2019 година без електрична енергија ќе останат:

 • Од 05:00 до 10:00 часот, корисниците од цела опш.Ресен и сите населени места во Преспа (опш.Ресен).

ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електро дистрибутивната мрежа на ден 16.08.2019 година без електрична енергија ќе останат:

 • Од 10:00 до 11:00 часот, корисниците од дел од ул. 142 (опш.Тетово);
 • Од 09:00 до 14:00 часот, корисниците од селата Дабниште, Бегниште и Кошани (опш.Кавадарци);
 • Од 09:00 до 14:30 часот, корисниците од с.Волково - дел од ул.3, ул.95, ул.100, објект Ажур и околина, ул.101 и ул.103 (опш.Ќорче Петров - Скопје);
 • Од 10:00 до 14:00 часот, корисниците од ул.Мите Богоевски, дел од ул.Наце Димов и нас. Керамидна (опш.Велес);