Од ЕВН Македонија известуваат дека поради планирани зафати на електроситрибутивната мрежа на ден 22.10.2019 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

  • Од 12:30 до 15:00 часот, корисниците од дел од ул.Дрезденска, Градежен Институт на Македонија, Катастар, објект на Јеховини Сведоци (опш.Ѓорче Петров – Скопје);
  • Од 09:00 до 11:30 часот, корисниците од ул.Ѓорче Петров подулици 1 и 5, улиците Трајко Бошковски Тарцан и Кузман Шапкарев од бр.1 до бр.30, станбена зграда до објект на Болница, Фирма Емо и дел од с.Сарај (општини Ѓорче Петров и Сарај);

Од ЕВН Македонија известуваат дека поради планирани зафати на електроситрибутивната мрежа на ден 21.10.2019 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

  • Од 12:30 до 15:00 часот, корисниците ул.Милан Марковиќ од бр.8 до бр.18, ул.Пијанец од бр.2 до бр.14 и ул.Леринска од бр.2 до бр.14 (опш.Карпош – Скопје);
  • Од 09:00 до 11:30 часот, корисниците од дел од улиците Љубин и Партенија Зографски, Основното училиште на ул.Борис Сарафов и објекти во неговата близина (опш.Ѓорче Петров – Скопје);

Од ЕВН Македонија известуваат дека поради планирани зафати на електроситрибутивната мрежа на ден 19.10.2019 година, од 09:00 до 17:00 часот без напојување со електрична енергија ќе останат корисниците од селата Моин и Ново Конско и индустриските објекти кои се наоѓаат на излез од Гевгелија кон с.Моин (опш.Гевгелија).

Од ЕВН Македонија известуваат дека поради планирани зафати на електроситрибутивната мрежа на ден 18.10.2019 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

  • Од 11:30 до 15:30 часот, корисниците до Веро Џамбо и од ул.Битолска во Нова Маала (опш.Центар – Скопје);
  • Од 08:45 до 10:30 часот, корисниците од улиците Трајко Иванов, Добромир Хрс од бр.23 до бр.39, Петар Драпшин – потег од ул.Трајко Иванов до ул.Спиро Гулапчев, Лазар Димитров од бр.21 до бр.31, Лав Толстој, Ефтим Спространов од бр.27 до бр.50, трговскиот центар и урбана заедница на ул.Петар Драпшин (опш.Кисела Вода – Скопје);