ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 18.01.2020 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

 • Од 08:00 до 15:00 часот, дел од корисниците на излез од Виница покрај патот за Берово во околината на Фабриката Мебел-Ви. (опш.Виница)

ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 17.01.2020 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

 • Од 09:30 до 14:00 часот, корисниците на дел од улиците: Орце Николов, Пиринска и 19ти Октомври.(опш.Делчево)
 • Од 09:00 до 14:00 часот, корисниците од дел од с.Батинци м.в.Љубош кај маркет „Рејсер“ и „Цвет Компани“. (опш.Студеничани)
 • Од 10:00 до 13:00 часот, корисниците од реон Кежовица, преку мостот, ул.Ѓуро Ѓаковиќ. (опш.Штип)
 • Од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од с.Карбинци. (опш.Штип)

ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 16.01.2020 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

 • Од 08:00 до 15:00 часот, корисниците од дел од улиците Социјалистичка Зора, Јосиф Ковачев, Христо Батанџиев и Мајски Манифест (опш.Ѓорче Петров – Скопје);
 • Од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од ул.1 во с.Булачани – делот нагоре од продавницата кај Ѓуро (опш.Гази Баба – Скопје);
 • Од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од дел од с.Батинци, м.в.Ќупријан – од хотел Беровиќ до влез на Љубош (опш.Студеничани – Скопје);
 • Од 09:00 до 14:00 часот, корисниците од дел од с.Мирковци (опш.Чучер Сандево – Скопје);
 • Од 10:00 до 14:00 часот, корисниците од Маврово – област кај Галички пат (опш.Гостивар);

ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 15.01.2020 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

 • Од 09:00 до 13:30 часот, корисниците од ул.Мите Богоевски, подулици 2, 3, 4, 5, 6 и 7 (опш.Аеродром – Скопје);
 • Од 10:00 до 12:00 часот, објектите на Водна заедница Вардар, Графохартија и Хлорителна станица во Јурумлери (опш.Гази Баба – Скопје); 
 • Од 08:30 до 15:30 часот, корисниците од дел од с.Нова Брезница- под патот и под селската чешма (опш.Сопиште – Скопје);
 • Од 09:00 до 12:00 часот, корисниците од улиците Пијандурска и Призренска 2 во Кучевишка бара (опш.Чучер Сандево – Скопје);