ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електро дистрибутивната мрежа на ден 20.07.2019 година без електрична енергија ќе останат:

  • Од 06:00 до 12:00 часот, корисниците од дел од Гевгелија во регионот на ул.Булевар Гевгелија, преку Коле Неделковски, Б.Кидрич, Железничка се до Илинденска, горниот дел од с.Удово, дел од Нов Дојран (од полицијата према Стар Дојран) вклучително и населбата Карач, Алекс бич и дел од Стар Дојран (околу хотел Карпош), корисниците од с.Богородица и корисниците во близина граничниот премин Богородица (касино Сенатор, конзервна Пајдаков, пумпи за вода Чаири,Лукоил, ВУ дент ...), индустрискиот дел на Гевгелија (Ноел, 7ми Ноември, Соми и др.), влез на Нов Дојран (до пред Бензинската Макпетрол), с.Николич, с.Ѓопчели, с.Црничани, с.Фурка, с.Кованец, с.Серменин, с.Коњско, с.Ума, См.вода и Ски центар Кожуф, дел индустриски корисници на потегот на поранешен Млаз во Богданци, дел од корисниците од Богданци од централниот дел (околу полицијата и општината), дел од индустриските корисници во Гевгелија кои се напојуваат од ДВ 10КВ Паскалин (Паскалин, Визба Маркудов, Интербетон сепарација, Вори, Пекара Бекарт, Мансард, Мотел Вардар, Бензинска Макпетрол на стариот пат, Бенз.Шимов на влез на Гевгелија и други), селата Давидово, Миравци, Петрово, Габрово вклучително и индустриските објекти кои се наоѓаат во овие населени места, корисниците на влезот с.Мрзенци, околу раскрсницата со околните објекти и индустриските објекти после с.Мрзенци (Империјал тобако, Меркјури, Мателен, Еуроинг, хотел Нар и други), корисниците од влезот на Богданци (кон Гевгелија) и индустриските објекти меѓу Богданци и Гевгелија (Бензинска Шимов, сервис Ампов, Оранжерии Трнка 1 и 2, систем Спас за Дојран и др.), дел од корисниците од Гевгелија во регионот на улиците 7-ми Нoември (од Технички преглед, Билдгруп) преку реонот Дистрибуција, Полиција, Градски Пазар, Општина Гевгелија до улица Јосиф Јосифовски, село Стојаково и село Селемли (опш.Гевгелија);
  • Од 12:00 до 18:00 часот, корисниците од индустриските објекти кои се напојуваат од трафостаниците: Пекара Зора, Зора Бетонска, Нов Ладилник, Стар Ладилник, Управна зграда, Кула Зора (Русекомерц, Техноалат.), село Негорци, дел од село Мрзенци и комплексот Негорски бањи, Никола Карев, преку горниот дел на булевар Гевгелија, населба Караорман, кон Моински пат, М.Тито, Солунска ,Ј.Јосифовски, Загребачка, Сараевска, се до И.Миов и индустриските објекти на Моински пат, Контихидропласт, село Мрзенци (освен раскрсницата на влезот), Оранжерии Прдејци, фирма Блажо Ризов, Житопром, Сервис Тефтер, Оксија, Ледра и други, Kaзино Фламинго, Бензинска Макпетрол граница, Фитотерминал, дел од корисниците од Богданци од централниот дел кон влезот кон Гевгелија, дел од корисниците од јужниот и источниот дел на Богданци, Беровска мала и излез кон Млаз (вклучително индустриските објекти Оранжерии Воденичар, Бреботекс, Млекара, Бовекс и други), селата Ново Коњско и Моин и дел од индустриските корисници на излезот од Гевгелија кон село Моин (Фарма Моин, Житко, Јоријан и други), Принцес и Бензинска Шимов на граничниот премин, јужниот дел на Стар Дојран, Сретеново и граничниот премин Дојран, вклучително Хит Касино, Мрдаја, Граничен премин Дојран и други. (опш.Гевгелија);
  • Од 10:00 до 13:00 часот, корисниците од с.Суво Поле, Црн Камен, Кантонче, Пилана, Стањевци, Д. и Г.Ѓуѓанци, Строиманци, Мездра, Павлешенци, задруга Павлешенци, предавател Мечев брест, Млин Агрокомпас и на кратко Бензинска Бу Оил и Бунар Ливади. (опш.Штип);