ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електро дистрибутивната мрежа на ден 21.07.2019 година без електрична енергија ќе останат:

  • Од 12:00 до 18:00 часот, корисниците од с.Стојаково, с.Селемли, индустриските објекти кои се напојуваат од трафостаниците: Пекара Зора, Зора Бетонска, Нов Ладилник, Стар Ладилник, Управна зграда, Кула Зора (Русекомерц, Техноалат.), корисниците од Гевгелија во реонот од ул.Никола Карев, преку горниот дел на булевар Гевгелија, населба Караорман, кон Моински пат, М.Тито, Солунска ,Ј.Јосифовски, Загребачка, Сараевска, се до И.Миов и индустриските објекти на Моински пат Kaзино Фламинго, Бензинска Макпетрол граница, Фитотерминал, јужниот и источниот дел на Богданци, Беровска мала и излез кон Млаз (вклучително индустриските објекти  Оранжерии Воденичар, Бреботекс, Млекара, Бовекс и други), дел од корисниците од Богданци од централниот дел кон влезот кон Гевгелија, село Мрзенци (освен раскрсницата на влезот), Оранжерии Прдејци, фирма Блажо Ризов, Житопром, Сервис Тефтер, Оксија, Ледра и други, Контихидропласт, село Негорци, дел од село Мрзенци и комплексот Негорски бањи, Принцес и Бензинска Шимов на граничниот премин, селата Ново Коњско и Моин и дел од индустриските корисници на излезот од Гевгелија кон село Моин (Фарма Моин, Житко, Јоријан и други), корисниците од јужниот дел на Стар Дојран, Сретеново и граничниот премин Дојран, вклучително Хит Касино, Мрдаја, Граничен премин Дојран и други (опш.Гевгелија);
  • Од 06:00 до 12:00 часот, корисниците од горниот дел на село Удово, дел од индустриските корисници во Гевгелија кои се напојуваат од ДВ 10КВ Паскалин (Паскалин, Визба Маркудов, Интербетон сепарација, Вори, Пекара Бекарт, Мансард, Мотел Вардар, Бензинска Макпетрол на стариот пат, Бенз.Шимов на влез на Гевгелија и други), влезот на село Мрзенци, околу раскрсницата со околните објекти и индустриските објекти после село Мрзенци (Империјал тобако , Меркјури, Мателен, Еуроинг, хотел Нар и други), дел од корисниците од Гевгелија во регионот на улиците Булевар Гевгелија,преку Коле Неделковски , Б.Кидрич, Железничка се до Илинденска, дел од корисниците од Нов Дојран (од полицијата кон Стар Дојран) вклучително и населбата Карач, Алекс бич и дел од Стар Дојран (околу хотел Карпош), с.Богородица и корисниците во близина граничниот премин Богородица (касино Сенатор , конзервна Пајдаков, пумпи за вода Чаири, Лукоил, ВУ дент и околината), дел од корисниците од Гевгелија во регионот на улиците 7ми Нoември (од Технички преглед,Билдгруп) преку реонот Дистрибуција, Полиција, Градски Пазар, Општина Гевгелија до улица Јосиф Јосифовски, селата Кованец, Серменин, Коњско, Ума, См.вода и Ски центар Кожуф, селата Давидово, Миравци, Петрово, Габрово вклучително и индустриските објекти кои се наоѓаат во овие населени места, дел од индустриските корисници на потегот на поранешен Млаз во Богданци, корисниците од индустрискиот дел на Гевгелија (Ноел, 7ми Ноември, Соми и др.), селата Ѓопчели, Црничани, Фурка, дел од корисниците од Богданци од централниот дел (околу полицијата и општината), корисниците од влезот на Богданци (кон Гевгелија)  и индустриските објекти меѓу Богданци и Гевгелија (Бензинска Шимов, сервис Ампов, Оранжерии Трнка 1 и 2, систем Спас за Дојран и околината), корисниците од влез на Нов Дојран (до пред Бензинската Макпетрол) и село Николич (опш.Гевгелија);
  • Од 08:00 до 09:00 часот, корисниците од с.Банско и локалните хотели, с.Куклиш и околните објекти, с.Свидовица и ТИРЗ Свидовица и во с.Градско Балдовци – фирмите Мабитрејд и Студио 2 (опш.Струмица).