ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електро дистрибутивната мрежа на ден 19.08.2019 година без електрична енергија ќе останат:

  • Од 09:00 до 13:30 часот, корисниците од дел од улиците Мара Угринова и Гоце Делчев (позади пожарен дом) (опш.Гостивар);
  • Од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од с.Батинци (опш.Студеничани - Скопје);
  • Од 09:30 до 14:30 часот, корисниците од дел од с.Смојмирово и бензинска станица Окта (опш.Берово);
  • Од 08:00 до 09:00 часот, корисниците од ул.133 бр.18 (опш.Тетово);
  • Од 09:30 до 16:00 часот, корисниците од мв.Тополи и с.Мало Коњари - викендици (опш.Прилеп);
  • Од 09:00 до 11:00 часот, корисниците од ул.ЈНА (област кај С. Петрол) (опш.Гостивар).