ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електро дистрибутивната мрежа на ден 16.09.2019 година без електрична енергија ќе останат:

  • Од 09:00 до 16:00 часот, корисниците од с.Сопиште (опш.Сопиште – Скопје);
  • Од 09:00 до 15:00 часот, корисниците с.Рамне, БС Макпетрол Студенчишта, Водовод Проаква Студенчишта, Антена моб.оператор А1 Рамне, ЈП Национален Парк – Галичица – управна зграда, нова нас.Рача – над Хидробиолошки, Мали Хидро Електрани 1, 2 и 3 – Рамне и над.Хидробиолошки; Од 10:00 до 11:00 часот, корисниците од дел од с.Штрбово – од трансформаторот кон Ресен; Од 10:00 до 11:30 часот, корисниците дел од ул.Момчило Јорданоски – од кружното кај бараките до Габреш (опш.Охрид);
  • Од 06:00 до 14:00 часот, корисниците од улиците Плачковица, Влаинска и Илинденска и дел од улиците Острец и Генерал Темпо (опш.Делчево);
  • Од 09:00 до 14:00 часот, корисниците од дел од ул.172 кон ул.167 во с.Мала Речица; Од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од дел од ул.Илинденска помеѓу ул.29ти Ноември и ул.Партизанска, дел од ул.Б.Тоска од пазар кон болница, дел од ул.Партизанска кај ул.Б.Тоска, дел од ул.Железничка кај ул.Б.Тоска, дел од ул.Илинденска кај стара дирекција на ЕВН, дел од ул.Панче Камџик, објекти околу ОУ „Лирија“, ул.ЈНА, дел од ул.Т.Ц.Мерџан кај Саат Џамија, дел од ул.114 и од с.Пирок; Од 10:00 до 15:00 часот, корисниците од дел од ул. 172 во Мала речица, додека во Голема Речица се делот од гробиштата надолу, објектите над Југо 45 и објектите околу кафе Пирамида (опш.Тетово);
  • Од 08:00 до 15:00 часот, корисниците од селата Филиповци, Тополовиќ, Сакулица, Железница, Живалево, Татомир, Туралево, Вакув, Коњух, Димонци и Шопско Рударе, фабриката ДОБРА ВОДА и пумпите на Силекс (опш.Кратово).