Од ЕВН Македонија известуваат дека поради планирани зафати на електроситрибутивната мрежа на ден 21.10.2019 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

  • Од 12:30 до 15:00 часот, корисниците ул.Милан Марковиќ од бр.8 до бр.18, ул.Пијанец од бр.2 до бр.14 и ул.Леринска од бр.2 до бр.14 (опш.Карпош – Скопје);
  • Од 09:00 до 11:30 часот, корисниците од дел од улиците Љубин и Партенија Зографски, Основното училиште на ул.Борис Сарафов и објекти во неговата близина (опш.Ѓорче Петров – Скопје);
  • Од 09:00 до 12:00 часот, корисниците од дел од с.Бистрица (опш.Битола);
  • Од 09:20 до 16:30 чаост, корисниците од с.Доленци, ХПП Кушница, ХПП Големо Илино, Акваленд, Космофон Доленци, Ниол Трејд, Зенго Доленци и околината (опш.Демир Хисар);
  • Од 09:00 до 12:00 часот, корисниците од дел од с.Копачин Дол; Од 09:30 до 14:00 часот, корисниците од с.Селце; Од 09:30 до 11:30 часот, корисниците од с.Непроштено; Од 10:00 до 15:00 часот, корисниците од населбата Деребој (опш.Тетово);
  • Од 11:00 до 13:00 часот, корисниците од дел од улиците Вељко Влаховиќ, Задарска и Партизанска (опш.Берово).