Од ЕВН Македонија известуваат дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 13.12.2019 година,  без напојување со електрична енергија ќе останат:

 • Од 08:30 до 15:30 часот, корисниците од селата Доленци и Железнец како и Зенго Доленци, Аква Ленд, ХПП Кушница и ХПП Големо Илино (опш.Битола);
 • Од 10:00 до 11:00 часот, корисниците од с.Горно Коњско (опш.Охрид);
 • Од 09:45 до 14:30 часот, корисниците од с.Смојмирово (опш.Берово);
 • Од 10:00 до 14:30 часот, корисниците од Дузлачки рид - делот кај продавница Болита (опш.Штип);
 • Од 10:00 до 14:00 часот, корисниците од с.Боровец и делот од с.Лабуништа кај амбулантата, Мустовци, Споменик и Горна краста (опш.Струга);
 • Од 08:50 до 12:30 часот, корисниците од с.Злести (опш.Охрид);
 • Од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од дел од улиците 110, 112 према Благоја Тоска, 113 према новите згради и 110 спроти ВЕРО (опш.Тетово);
 • Од 09:00 до 15:00 часот, кориснциите од улиците А.Ј.Журчин и Купеник (опш.Тетово);
 • Од 08:08 до 12:00 часот, корисниците од с.Колари, корисниците до с.Зајас -  Џума Маало, Зајас Челиковци, с.Колари, с.Мидинци и селат Горно и Долно Строгомиште (опш.Кичево);
 • Од 10:15 до 15:00 часот, кориснциите од с.Мороишта, Колектор Струга, Здружение на Возачи, Кемекс и Итекс (опш.Струга);
 • Од 10:00 до 15:00 часот, корисниците од селата Витолиште, Бешиште, Манастир, Будимирци, Зовиќ, Старавина и Градешница (опш.Прилеп);
 • Од 09:15 до 10:30 часот, корисниците од селата Колибари и Длапкин Дол и после наведениот временски период краткотрајни прекини на дел од корисниците од с.Колибари (опш.Кичево);
 • Од 08:40 до 15:00 часот, корисниците од селата Ратае и Жилче (опш.Тетово).

 

Од ЕВН Македонија известуваат дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 14.12.2019 година, од 09:00 до 16:00 часот без напојување со електрична енергија ќе останат корисниците од селата Шипковица, Вејце, Бродец, Вешала и Бозовце како и МХЕ Вејачка река (опш.Тетово);