Од ЕВН Македонија известуваат дека поради планирани зафати на електроситрибутивната мрежа на ден 22.10.2019 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

 • Од 12:30 до 15:00 часот, корисниците од дел од ул.Дрезденска, Градежен Институт на Македонија, Катастар, објект на Јеховини Сведоци (опш.Ѓорче Петров – Скопје);
 • Од 09:00 до 11:30 часот, корисниците од ул.Ѓорче Петров подулици 1 и 5, улиците Трајко Бошковски Тарцан и Кузман Шапкарев од бр.1 до бр.30, станбена зграда до објект на Болница, Фирма Емо и дел од с.Сарај (општини Ѓорче Петров и Сарај);
 • Од 09:25 до 15:15 часот, корисниците од селата Свињишта, Речица и Плаќе; Од 09:30 до 15:20 часот, корисниците од с.Завој (опш.Охрид);
 • Од 09:00 до 10:30 часот, корисниците од с.Доброште; Од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од селата Прељубиште, Туденце, Јегуновце, Подбреге, Раотинце, Копанце и Јанчиште; Од 09:15 до 15:00 часот, корисниците од с.Поради; Од 09:30 до 15:00 часот, корисниците од с.Теново (опш.Тетово);
 • Од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од селата  Дедино, Ракитец, Габревци, Долни Липовиќ, Габревци, Долни Радеш, Конче и Лубница, Пункт Јака Лакавица и ТС Пожар; Од 10:30 до 11:00 часот, корисниците од селата Смиланци, Штурово, Калаузлија и Шипковица, Делот околу Сепарација, Бела Црква и Планина Плачковица (опш.Радовиш);
 • Од 08:30 до 14:30 часот, корисниците од селата Макреш, Канарево, Добрача, Цвиланце, Бајловце, Аљинце, Жељувино и Дренак (опш.Куманово);
 • Од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од селата Вељуса и Седларци (опш.Струмица);
 • Од 09:00 до 14:30 часот, корисниците од с.Дебреше (опш.Гостивар);
 • Од 10:00 до 14:00 часот, дел од индустриските корисници во Гевгелија кои се напојуваат од 10 КВ далновод Паскалин (опш.Гевгелија);
 • Од 10:00 до 14:30 часот, корисниците од дел од селата Моштица и Саса (опш.Македонска Каменица);
 • Од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од с.Заграчани (опш.Струга).