ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 27.10.2020 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

 • од 09:30 до 16:00 часот, корисниците од Манастир Зрзе, с.Зрзе, с.Долгаец, Репетитори Мобимак (опш.Прилеп);
 • од 08:30 до 16:30 часот, корисниците од ТС: с.Доленци, с.Железнец, ХПП Кушница, ХПП големо Илино, Акваленд, Ниол Трејд, Зенго Доленци (опш.Демир Хисар);
 • од 07:30 до 10:00 часот, корисниците од дел од ул.Борис Кидрич, И.Р.Лола и околината (опш.Штип);
 • од 06:30 до 10:30 часот, корисниците од дел од маало Тачовци (опш.Македонска Каменица);
 • од 08:00 до 13:30 часот, корисниците од дел од ул.Чаирска, дел од ул.Цветан Димов, дел од ул.Афузпашина, дел од ул.7ма Албанска бригада, дел од ул.Јајце, дел од ул.Бајрам Шабани, дел од ул.Зеф Љуш Марку и ОУ Тефејуз (опш.Чаир);
 • од 08:00 до 14:00 часот, корисниците од индустрискиот дел од град Гевгелија на улица Моински пат, кои се приклучени од ТС Чомбе, ТЦ Патир, ТС Ракита и ТС Гетекс (опш.Гевгелија);
 • од 08:30 до 13:00 часот, корисниците од бул.12та Македоска бригада бр.8а/б и 10а/б (опш.Аеродром);
 • од 08:30 до 14:30 часот, корисниците од Граничен премин Делчево, Ресторан Рибник Воденица (опш.Делчево);
 • од 10:00 до 12:00 часот, корисниците од дел од Студена бара, Пчиња, Винце, Вакв, Бабин дол, Биљановце, Викендице Краста, Викендице Новине, Каменолом Романовце, Асвалтна база Романовце, Бензинска Макпетрол Романовце (опш.Куманово);
 • од 10:00 до 12:00 часот, корисниците од дел од село Мороишта пред центарот на селото (опш.Струга);
 • од 11:00 до 13:00 часот, корисниците од с.Велгошти (дел од ул.На вис од центарот на селото према ул.15ти Корпус) (опш.Охрид);
 • од 08:00 до 15:00 часот, корисниците од с.Живалево (опш.Кратово);
 • од 09:00 до 14:00 часот, корисниците од ул.Партизански Одреди бр.70 (објект Алумина) (опш.Карпош);
 • од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од Ракитец, Долни Липовиќ и Горно Липовиќ и м.в.Пожар (опш.Конче);