ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 22.01.2020 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

 • Од 10:00 до 15:00 часот, корисниците од дел од нас. Дузлачки Рид - делот кон Мирјанин Пат. (опш. Штип)
 • Од 08:00 до 15:30 часот, корисниците од с.Богородица. (опш.Гевгелија)
 • Од 12:00 до 15:00 часот, корисниците од дел од ул Пролет и ул. Мирче Ацев, зад Олимписки Базен, ПС Кисела Вода. (опш.Кисела Вода)
 • Од 08:45 до 11:30 часот, корисниците од дел од улиците Руди Чајавец бр 45 и 47 и улица 23 Октомври делот кај Градинката и црквата Св. Илија во нас Аеродром. (опш.Аеродорм)
 • Од 09:00 до 12:00 часот, корисниците од дел од ул. Франце Прешерн и ул. Марк Твен.(опш.Ѓорче Петров)
 • Од 10:00 до 12:00 часот, корисниците од селата: Црнилиште, Гостиражни и Стровија. (опш.Прилеп)
 • Од 09:00 до 12:00 часот, корисниците од дел од селата: Босилово, Радови и млекара Здравје Радово. (опш.Струмица)
 • Од 08:30 до 15:00 часот, корисниците на дел од с.Добри Дол. (опш.Сопиште)
 • Од 09:00 до 13:00 часот, корисниците на дел од ул.Лазар Димитров. (опш.Аеродром)
 • Од 09:00 до 16:00 часот, корисниците над православните гробишта кон Лојзе. (опш.Тетово)
 • Од 12:30 до 15:30 часот, корисниците на дел од селата: Ново Село, Самоилово, Бајково, Граничен премин Ново Село, Ново Коњарево, Дрен, Смолари, Дражево и Старо Коњарево. (опш.Струмица)