ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 23.01.2020 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

 • Од 09:00 до 13:00 часот, корисниците од дел од с.Челопек на влез (опш.Тетово)
 • Од 08:30 до 13:00 часот, корисниците од дел.од с.Сопиште (ул.23, 25, 27, 29, 31, 33, 35) (опш.Аеродром)
 • Од 09:30 до 14:00 часот, корисниците од ул.Марксова од гимназијата кон Бензиска Макпетрол (опш.Прилеп)
 • Од 08:30 до 15:00 часот, корисниците од Јакимовски пат околу Болницата, Централно Градско Подрачје околу Мотел Парк (опш.Виница)
 • Од 09:00 до 15:00 часот, корисниците на дел од Долно Седларце (опш.Тетово)
 • Од 08:30 до 15:30 часот, корисниците од ул.Серска, ул.Чедомир Кантарџиев (опш.Кисела Вода)
 • Од 11:00 до 13:00 часот, корисниците од дел од улица Вардарска и дел од ул.Панче Васков во нас.Речани (опш.Велес)
 • Од 09:00 до 12:00 часот, корисниците од ул.Шуматоска. (опш.Гостивар)
 • Од 10:00 до 12:00 часот, корисниците од дел од Ново Село. (опш.Штип)
 • Од 08:45 до 11:30 часот, корисниците од СВР на ул Васко Карангелески, делови од улиците Васко Карангелевски и Ангел Димовски, делот кај СВР и ОУ Љубен Лапе. (опш. Аеродром)
 • Од 08:40 до 15:00 часот, корисниците на дел од улиците :Роза Петрова, 1ви Мај и Ристо Симеонов. (опш.Кочани)
 • Од 09:30 до 12:00 часот, корисниците од дел од с.Долно Соње ул.8 и ул.10 (опш.Сопиште)
 • Од 09:30 до 13:30 часот, корисниците од дел од ул.Живко Брајковски, спроти новиот мост, ул.Бранко Станоевиќ, дел од ул.Ристо Оџаклиевски (опш.Гостивар)
 • Од 12:00 до 15:00 часот, корисниците од ул Даме Груев бр.5 и другите стопански и нестопански објекти во тој реон до ОУ Гоце Делчев, спроти Катна Гаража БЕКО. (опш.Центар)