ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 24.01.2020 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

  • Од 12:00 до 14:00 часот корисниците од дел од ул.Виетнамска (опш.Шуто Оризари - Скопје);
  • Од 09:30 до 13:00 часот, корисниците од дел од ул.Иван Цанкар (опш.Карпош - Скопје);        
  • Од 08:30 до 11:00 часот, корисниците од дел од Велгошти од мостот кај отпад до оревон (опш.Охрид);
  • Од 10:00 до 14:30 часот, корисниците од дел од улиците Орце Николов, Кеј на Ослободување, Бул.Македонија, Трст и Загребска (опш.Делчево);
  • Од 09:30 до 15:30 часот, корисниците од дел од улиците Бистра Планина и Осоговска (опш.Прилеп);
  • Од 09:00 до 11:00 часот, корисниците од трговски дуќани на ул.Разловечко Востание и ул.Вич зграда 28 и зграда 26 (опш.Карпош - Скопје);
  • Од 12:00 до 15:00 часот, корисниците од дел од улиците Стрезова и Илија Плавев (опш.Карпош - Скопје);
  • Од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од дел од с.Радиовце на излез кон с.Теново (опш.Тетово);       
  • Од 10:00 до 14:00 часот, корисниците од дел од нас.Железничка станица (опш.Штип);
  • Од 09:00 до 11:00 часот, корисниците од дел од ул.Кнез Хацон и ул.Трнодол (опш.Карпош - Скопје).