ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 24.02.2020 година, без електрична енергија ќе останат:

- Од 09:00 до 11:00 часот, корисниците од с.Старо Чајле.(опш.Гостивар)

- Од 09:00 до 13:00 часот, кориснците од ул.Ѓорче Петров од бр.70 до бр.110. (опш.Ѓорче Петров)

- Од 09:00 до 15:00 часот, кориснциите од с.Станче и с.Волковија. (опш.Тетово)

- Од 10:00 до 12:30 часот, корисниците од автопат Гостивар - клучка кон с.Здуње ( сообраќајна полиција, објект на АРМ, склад на Макпетрол). (опш.Гостивар)

- Од 11:00 до 15:00 часот, корисниците од с.Чајле. (опш.Гостивар)

- Од 09:00 до 16:00 часот, корисниците од с.Пирок. (опш.Тетово)

- Од 10:00 до 15:00 часот, корисниците од ул. Димитар Влахов и ул. 22-ри Декември. (опш.Пробиштип)