ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 26.02.2020 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

 • Од 09:00 до 10:00 часот корисниците од с.Порој (наспроти школото) (опш.Тетово);
 • Од 13:00 до 13:30 часот корисниците од с.Балиндол (стар Балиндол) (опш.Гостивар);
 • Од 10:15 до 15:30 часот корисниците од с.Горна Бела Црква (опш.Ресен);
 • Од 09:00 до 12:00 часот корисниците од селата Канатларци, Ерековци, Тополчани, Тројкрсти, Загорани, Ивањевци, Добрушево, Ношпал и Алинци (опш.Прилеп);
 • Од 10:00 до 15:00 часот корисниците од с.Скребатно - ул.Тоде Лупески кон с.Скребатно (опш.Охрид);
 • Од 09:00 до 16:00 часот корисниците од с.Пирок (опш.Тетово);
 • Од 08:30 до 11:00 часот корисниците од с.Ново Лагово (опш.Прилеп);
 • Од 10:00 до 12:00 часот корисниците од одморалиште Сојуз на Глуви (опш.Охрид);
 • Од 10:00 до 15:00 часот корисниците од дел од с.Карбинци (опш.Карбинци);
 • Од 08:30 до 13:30 часот корисниците од поголем дел од с.Кондово, с.Кучково и викендици, Грачани и Караула Чашка (опш.Ѓорче Петров - Скопје);
 • Од 09:30 до 14:30 часот корисниците од с.Дулица и с.Главовица, Валевичарска маала, маало Тачовци и с.Цера (опш.Македонска Каменица);
 • Од 09:30 до 14:30 часот корисниците од с.Стар Караорман (опш.Штип);
 • Од 10:00 до 13:00 часот корисниците од дел од Пробиштип (Барбаревско Маало) и селата Марчино, Гризилевци, Кундино, Добрево, Древено и Лесново (опш.Пробиштип);
 • Од 09:00 до 15:00 часот корисниците од селата Волковија и Стенче (опш.Тетово);
 • Од 13:00 до 15:30 часот корисниците од с.Белчишта, дел кон с.Средоречје и кон сред село, Мобимак и дел кон с.Лешани (опш.Охрид);
 • Од 09:00 до 10:00 часот корисниците од дел од ул.Прашка (опш.Карпош - Скопје);
 • Од 09:00 до 13:00 часот корисниците од ул.Трифун Хаџи Јанев згради бр.5, бр.8 и бр.10, ул.Лазар Поп Трајков бр 17, ул.16-та Македонска Бригада зграда бр.4 и ул.Трифун Хаџи Јанев бр.7 сите влезови (опш.Гази Баба - Скопје);
 • Од 12:00 до 14:00 часот корисниците од улиците Нада Михајлова, Маричанска Населба, Цветко Тонев, Илинденска, Гоце Делчев, Кочо Рацин, Славко Баев и Партизанска (опш.Пробиштип);
 • Од 09:00 до 10:00 часот корисниците од селата Витолиште, Бешиште, Старавина, Будимирци, Зовиќ и Градешница (опш.Прилеп).