ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 01.04.2020 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

- во време од 10:15 до 12:15 часот, потрошувачите од с.Поум (опш.Струга)

- во време од 10:00 до 12:00 часот, потрошувачите од ул.Енгелсова бр.12 (опш.Штип)

- во време од 09:00 до 14:00 часот, потрошувачите од селата Доно и Горно Свиларе (опш.Сарај)

- во време од 12:00 до 14:00 часот, потрошувачите од село Мрзенци (освен раскрсницата на влезот), Оранжерии Прдејци, фирмите Блажо Ризов, Житопром, Сервис Тефтер, Оксија, Ледра (опш.Гевгелија)

- во време од 10:00 до 12:00 часот, потрошувачите на влезот од село Мрзенци, околу раскрсницата со околните објекти и индустриските објекти после село Мрзенци (Империјал тобако, Меркјури, Мателен, Еуроинг, хотел Нар и други) (опш.Гевгелија)

- во време од 10:00 до 11:00 часот, потрошувачите од дел од ул.Кузман Капидан (опш.Охрид)

- во време од 09:30 до 15:00 часот, потрошувачите од селата Долно и Горно Крушје (опш.Македонски Брод)